• MOST VIEWED
 • NEW POST

   Khóa tay nắm tròn EX 02-T

   • Product code:EX02-T
   • Trademark:Huy Hoang Lock
   • Loại khóa: Khóa tay nắm tròn
   • Màu sắc: Bạc
   • Số chìa đi kèm: 0


   • Function
   • Digital
   • Manual document

   Function of Khóa tay nắm tròn EX 02-T

   Thuộc dòng sản phẩm khóa tay nắm tròn thông dụng của Huy Hoàng. 

   Sản phẩm Khóa tay nắm tròn EX 02-T được sản xuất bằng vật liệu tôn thép mạ Zn và Inox 304

   Sản phẩm khóa tay nắm tròn EX 02-T dành riêng cho cửa nhà vệ sinh.

   Digital Khóa tay nắm tròn EX 02-T   Manual document Khóa tay nắm tròn EX 02-T